„Тал Бургас“ ООД – втора производствена база в Индустриалния парк

„ТАЛ Бургас“ ООД напредва с изграждането на нова производствена база за студена обработка на метали

в Индустриален и логистичен парк – Бургас. Инвестицията се реализира върху терен с размер 2380 квадратни метра като самата производствена сграда ще бъде с 1200 квадратни метра РЗП.